Youmo.se

Publicerad 2017-06-01

Vägledning för dig som möter unga nyanlända

Under våren har jag på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tagit fram en vägledning för youmo.se - för dig som möter unga nyanlända enskilt eller i grupp för samtal om kropp, relationer, sexualitet, rättigheter, hälsa och normer. Under hösten 2017 håller vi utbildningar om vägledningen över hela landet. Se mer på mucf.se.