Nytt verksamhetsben för Sandra Dahlén Information

Publicerad 2020-12-14

Sandra Dahlén släpper en ny bok om barns stillasittande och rörelse.

Små och stora barn i Sverige sitter, ligger eller står mer eller mindre under större delen av sin vakna tid. Det finns, i ett välfärdsland i fredstid, nästan ingenting som är så skadligt för barns hälsa som att vara så pass fysiskt inaktiv. Visste du till exempel att Sverige sticker ut i statistiken över barn som rör sig minst i Norden? Det får allvarliga konsekvenser för både deras fysiska och psykiska hälsa. Så mycket stillasittande kan leda till svårigheter med koncentration i skolan samt att hantera relationer och stressande situationer i livet.

Pressmeddelande från Leopard förlag