Ny läroplan för gymnasiet

Publicerad 2011-08-15

I och med GY 2011 tydliggörs sexualiteten i flera ämnen såsom naturkunskap, historia, religionskunskap och biologi.

I naturkunskapsämnet ingår inte bara mer klassiska bitar såsom STI, hälsa och kropp utan även formuleringar om relationer, mänskliga rättigheter, jämställdhet och normer kopplat till sexualitet. Jag erbjuder inledande halvdagars föreläsningar samt fördjupande fortbildningar på upp till tre dagar för skolpersonal som behöver mer kunskaper i sex- och samlevnadsämnet för att kunna undervisa i enlighet med nya läroplanen.