Inclusion Academy

Publicerad 2016-12-22

Med start 2017 kommer jag att vara en del av konsultteamet i Inclusion Academy.

Med start 2017 kommer jag att vara en del av konsultteamet i Inclusion Academy som erbjuder inspirationsföreläsningar, modereringar, processledning och expertstöd inom ämnena normkritik, diskriminering och inkludering. Mer information finns snart på Inclusion Academys hemsida.