Samarbete med MFoF

Publicerad 2022-10-06

Samarbete inleds med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF.

Sandra Dahlén inleder ett samarbete inleds med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF. Samarbetet innebär bland annat del i ett regeringsuppdrag - en redovisning av barn och unga hbtqi-personers behov av föräldrastöd.