Vinnande leverantör upphandling

Publicerad 2017-09-11

Utbildningar Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Jämställdhets- och mångfaldsutbildningar samt processledning för hemtjänst, förebyggandeenhet samt beställarenhet avdelningen äldreomsorg, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.