Sandra Dahlén

Utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet

Återkommande föreläsningar​/teman för vuxna

För er som vill fylla på, fördjupa eller starta upp. Föreläsningarna kan kombineras och sättas ihop för en halv eller hel dag.

Genus, jämlikhet och normkritik

Vad är genus?

En grundläggande föreläsning som ger förståelse för hur vi skapar kön och vad det får för konsekvenser samt vad det innebär att arbeta med ett genusperspektiv.

Normkritiskt perspektiv – vad är det?

Normer är många gånger nödvändiga men lika ofta problematiska. En föreläsning om diskriminerande normer och hur de kritiskt måste granskas i arbete mot diskriminering och för jämlikhet.

Jämlik service

Hur kan vi råka skapa ojämlikhet? Hur påverkar samhällets strukturer din verksamhet? Hur kan vi aktivt i vår arbetsvardag arbeta för att nå mål om jämlik service? Föreläsningen ger en grundläggande introduktion i ämnet, berör de olika diskrimineringsgrunderna samt tydliggör vad normkritiska perspektiv handlar om.

Hur gör vi det ojämställt och var ska vi börja för att göra det jämställt?

En föreläsning om de normer, strukturer och föreställningar vi har som gör oss ojämställda och om steg vi kan ta för att gå mot rätt håll. Ofta efterfrågas ett särskilt fokus på sexuella trakasserier.

Sexuella trakasserier – en introduktion

Vad handlar sexuella trakasserier om och hur hänger det ihop med vår vardagliga syn på kön och sexualitet? Hur kan vi förebygga att de sker?

Vad är heteronormativitet?

En föreläsning om heterosexualitet som norm och dess konsekvenser. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i Sandra Dahléns bok Hetero.

HBTQ och normer

En föreläsning om våra normer och strukturer för kön och sexualitet. Vad får det för konsekvenser? Hur kan vi skapa jämlika villkor och förebygga diskriminering på grund av sexuell läggning och könsöverskridande identitet/uttryck?

Om sex

Vad är sex? Vad är normalt? Finns det egentligen något som är naturligt?

En föreläsning som ger perspektiv på sexualitet.

Inspiration till sex- och samlevnadsundervisning

En föreläsning som ger grundläggande kunskaper om tonårssexualitet, perspektiv och konkreta tips för undervisning och samtal. (Detta tema fungerar som föreläsning men blir bäst som workshop under minst en halv dag).

Sexualitet och tonår

Vad håller unga på med? Hur kan jag tänka och förhålla mig till ungas sexualitet? En föreläsning som ger fakta och perspektiv.

Unga, sex och internet

Hur kan vi se på sex, unga och internet? Hur ser problem, möjligheter och statistik ut? En föreläsning som ger grundläggande kunskaper.

SRHR – ett internationellt perspektiv

Internationellt talar man om SRHR: sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vad handlar detta om? Vad har FNs konferenser kommit fram till? Hur hänger sex ihop med mänskliga rättigheter och vad rör det oss?

Sex, Sverige och världen

Vad är speciellt med Sverige när det gäller sexualsyn? Hur ser man på sexualitet på den internationella arenan? Vad har vi gemensamt med resten av världen?

Barn och sexualitet

Hur ser barns sexualitet ut och hur kan vi förhålla oss till detta?

Klitorissex

En föreläsning som utgår ifrån RFSUs skrift Praktika för klitorissex.

Särskilt för skolan/förskolan

Hur kan vi arbeta med jämställdhet i skolan?

En föreläsning om genus, skola/förskola och möjligheter som ger fakta och perspektiv.

Likabehandling i skolan – en introduktion

En föreläsning som tar avstamp i diskrimineringslagen och aktuell forskning med konkreta exempel och tips.

Sexuella trakasserier i ungdomsmiljöer

Vad handlar det om och hur hänger det ihop med vår vardagliga syn på kön och sexualitet?

Sex ♥ naturkunskap = sant

En inspirationsföreläsning för naturkunskapslärare som nu i och med nya kursplaner för gymnasiet behöver sätta igång med sex- och samlevnadsundervisning. Föreläsningen tar upp hur vi konkret kan tala om kropp och sexualitet - hur vi med hjälp av biologi och naturkunskap kan slå hål på myter, öka elevers självkänsla och bidra till arbetet mot diskriminering i skolan.