Sandra Dahlén

Utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet

Sandra Dahlhén, Foto: Saga Berlin
Foto: Saga Berlin (beskuren)

Välkommen!

Jag har arbetat i över 20 år med frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och sexualitet. Numera anlitas jag som frilansande utbildare, konsult och skribent över hela landet.

Mina uppdragsgivare är myndigheter, kommuner, ideella organisationer, högskolor, skolor och olika medier. Jag har tidigare arbetat på RFSU, läst bland annat genusvetenskap och diskrimineringsrätt samt skrivit böckerna Sex med mera, Hetero och Hallongrottan.

Under 2018 har jag bland annat utbildat om jämställdhet, jämlikhet och normkritik för anställda ii Huddinge kommun, Stockholm stad samt exempelvis Vårdförbundet. Jag har även processlett chefer och medarbetare inom Skrapnäcks äldreomsorg samt träffat ungdomsmottagningspersonal, fältassistenter, jobbtorg och handläggare inom äldreomsorg/LSS som utbildare i Stockholm stads diplomutbildning i hbtq och normkritik. Under året har jag även varit utbildare i Stockholms läns landstings diplomeringsutbildning i hbtq för BUP-personal. Jag har turnerat runt om i landet med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att föreläsa inom konferensen Rätt att veta - om att möta unga nyanlända i samtal om sexualitet, relationer och rättigheter. Under året har jag även fått möjligheten att i olika sammanhang utbilda om sexuella trakasserier, haft seminarier för ungdomsmottagningar samt mvc-mottagninagr i Västra Götaland samt föreläst för hundratals elever runt om i landet om kärlek, relationer, kropp och sexualitet